BUDAYA KORPORAT KKM PDF

Budaya-Korporat-Kkm-Mappdocx. Uploaded by. Hazieq Azman · Penerapan Budaya Korporat Pengukuhan Soft Skills Utk Anggota KKM. Home · budaya korporat kkm. budaya korporat kkm. Click the start the download. DOWNLOAD PDF. Report this file. Description. budaya korporat kkm. Mendapatkan Garis Panduan terkini dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jawatankuasa Budaya Korporat HPJ telah mula diwujudkan pada tahun

Author: Kira Arajind
Country: Laos
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 28 October 2007
Pages: 488
PDF File Size: 12.92 Mb
ePub File Size: 4.30 Mb
ISBN: 424-5-33627-208-4
Downloads: 21001
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zolozuru

Tujuan mesyuarat adalah bagi menyemak projek-projek kajian QA yang sedang dijalankan. Diagnosis pra-pembedahan, penilaian dan resusitasi.

[PDF] budaya korporat kkm – Free Download PDF

Ketua Audit Dalam bertanggungjawab memastikan audit dalaman dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun serta Pengawal Dokumen ditugaskan untuk mengawal segala dokumen dibawah sistem kualiti. Terdapat 43 aktiviti-aktiviti kualiti yang dikendalikan oleh jawatankuasa penyelaras yang telah dilantik. Rawatan intra-operativekemahiran teknikal dan prosedur yang berseuaian. We believe in delivering excellent service and are always ready to meet the expectations of the community.

Sehingga kini ia melibatkan orang peserta dari pelbagai kategori dan jawatan di Hospital Putrajaya.

Jawatankuasa ini diwujudkan bertujuan untuk mematuhi peruntukkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan We did what we plannedPromising you the highest level of professionalism in all matters of service delivery. Naim dengan setiap ahli kumpulan projek QA telah dijalankan dari masa kesemasa.

Tarikh Kemaskini Jumlah Pelawat: We are committed hudaya providing the best service encompassing the ethics and standards of work required and the principle of responsible personnel. Kerjasama pelanggan adalah dipohon untuk membolehkan Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan Piagam ini dengan berkesan dengan: Melalui kaedah ini, statistik bilangan pengguna CPG dapat dikenalpasti.

We are responsible for providing customer-friendly services. Senarai peserta yang memohon Sijil National Credentialing Bagi tahun3 kumpulan Quality Assurance telah ditubuhkan.

  ASTM D1633 PDF

Monday, December 31, Indikator ini juga dipantau di Peringkat Kebangsaan. Timbalan Wakil Pengurusan mewakili 4 budaa iaitu kejururawatan, pengurusan, klinikal dan sokongan klinikal serta penyelenggaraan. Teamwork We are committed to working as a team in harmony to achieve the same goals. Selain itu, Kursus Audit Dalaman dan taklimat pencegahan serta penambahbaikan adalah dalam perancangan bagi memenuhi keperluan Sistem Pengurusan Kualiti Hospital Putrajaya.

Pada tarikh 29 dan 30 September kroporat pematuhan telah dijalankan oleh auditor luaran dan sekali lagi Hospital Putrajaya telah berjaya melaluinya dengan cemerlang tanpa sebarang ketakakuran. Ia merupakan aktiviti utama dalam pengurusan Quality Assurance.

Budaya Korporat KKM

Setiap jabatan atau unit perlu mewujudkan objektif kualiti masing-masing agar penganalisaan kepada perkhidmatan yang diberikan dapat dilakukan bagi membuktikan tahap kualiti yang ditetapkan telah dicapai dengan jayanya.

Memuatkan CPG terkini bermula dan disusunatur mengikut kepakaran specialitytahun CPG diterbitkan serta mengikut susunan alphabet. Sistem ini telah disediakan oleh Jabatan IT.

Piagam ini ditujukan khas kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kemaskini pada We are committed to receiving customers with warm and caring attitude. Kementerian Kesihatan Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini. Jawatankuasa ini telah ditubuhkan pada awal klrporat Credentlaling adalah satu proses menetapkan keperluan standard dan membuat evaluasi terhadap kelayakan seseorang dalam bidang atau prosedur.

Ianya merupakan pengiktirafan terhadap kelulusan dan latihan professional yang telah dilalui oleh seseorang pengamal perubatan.

budaya korporat kkm

Setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklum balas awal dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima. Mohamad Suffian Bin Hassim. Jumlah aktiviti kualiti kian korpoeat dari tahun ke tahun seperti di Jadual 1. Ia bertujuan untuk menerima aduan, penghargaan, dan cadangan pelanggan terhadap perkhidmatan di Hospital Putrajaya.

  A ERA DA INCERTEZA GALBRAITH PDF

Untuk membolehkan Kementerian Kesihatan melaksanakan Piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk:.

Piagam Pelanggan

Monday, 31 December We are willing to provide service with courtesy, responsiveness and respect for individual rights. Tanggungjawab jawatankuasa ini memfokuskan kepada keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang berkerja.

Antara latihan yang dijalankan adalah: Permohonan bagi memperbaharui Credentialing dan Privileging Peringkat Kebangsaan juga telah dijalankan bagi kjm yang sudah tamat tempoh 3 tahun.

Key Performance Indicator KPI merupakan salah satu daripada pendekatan baru yang diterapkan dalam Program Quality AssuranceKKM di mana indikator dan piawai diperluaskan untuk mengukur dan memantau tahap kualiti beberapa aspek perkhidmatan termasuk aspek Non-Clinical seperti produktiviti dan pengurusan kewangan. Pemantauan dijalankan secara berterusan kepada kakitangan di setiap jabatan untuk membuat permohonan Credentialing dan Privileging. Kebanyakkan pelanggan di Hospital Putrajaya adalah kakitangan kerajaan yang bekerja di Putrajaya.

Sejak itu 18 kumpulan QA telah berjaya ditubuhkan. Pelbagai aktiviti telah dilakukan bagi memastikan kualiti perkhidmatan yang diberikan sentiasa konsisten.

Kkmm ini memberi fokus kepada semua kategori jawatan. Ia adalah salah satu faktor yang penting dalam pencapaian sesuatu organisasi.

Professionalism We are committed to providing the best service encompassing the ethics and standards of work required and the principle of responsible personnel. Audit dalaman juga dilakukan oleh auditor yang dilantik oleh pihak hospital bagi memastikan setiap jabatan atau unit sentiasa patuh kepada pengurusan kualiti yang ditetapkan. We are committed to providing effective services by being professional, diligent, easy to approach and polite.