DIJABETES SMRTONOSNA PREVARA PDF

Dijabetes – Smrtonosna Uploaded by. urmepluton. Reiki Seminar. Uploaded by. urmepluton. Nazarov – Tajne pravilne ishrane – Stevan Casar · Word Uploaded by. Stevan Casar · Dijabetes – Smrtonosna Uploaded by. Stevan Casar · Dijabetes – Smrtonosna Prevara. Zakon o Izmeni Zakona o Penzijskom i Invalidskom Osiguranju · Dijabetes Smrtonosna Prevara – Thomas · Lecenje raka sirovom hranom – Dr Kristin.

Author: Faelabar Vulkis
Country: Central African Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 5 February 2011
Pages: 245
PDF File Size: 7.21 Mb
ePub File Size: 12.64 Mb
ISBN: 187-1-79916-927-8
Downloads: 15861
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Doujar

Lidija Gajski – O vakcinaciji dece. Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry. Virusi su otpadni proteinski proizvodi u rastvoru. Prevara msrtonosna fluoru The Fluoride Deception. To bi bilo protiv prirode i opstanka vrste.

Zdravlje samoizlečenje urinoterapija rak Fontana mladosti

Jaffe – pregled plana UN o smanjenju populacije iz godine. Sve velike bolesti i zaraze nastajale su od bakterija i parazita i nehigijene. Askorbinska kiselina je samo jedan izolovan destilat od vitamina C koji se stvara u prirodnim uslovima u jetri. Istina treba da bude autoritet, a ne da autoritet bude istina. Intervju Jim Humble – prevedeno.

  AOPA ICING PDF

Oni se samo deklarativno razdvajaju i obmanjuju javnost o svojoj nezavisnosti, dok su u praksi smrtonnosna povezani. Intervju Judith Reisman za srpsku javnost.

Dakle, podsticanje homoseksualnosti i drugih perverzija je plan UN-a iz godine. Saznajte sve o GMO, aspartamu, smrtobosna, fluoru, vakcinama, aditivima i ostalim otrovima. Svih tih funkcija treba da budemo svesni kada ponavljamo pojedine sugestije koje se odnose na te funkcije.

Dobri linkovi ka zdravlju: Deci se ipak daju manje doze, do 2 grama. Sigurno ne zbog boljeg ukusa. Eksperimentalno je dokazano da tele koje se hrani sa homogenizovanim, sterilisanim i pasterizovanim kravljim mlekom, umire za tri nedelje.

Zato je najbolji odgovor na problem homoseksualnih prava i smrtoonsna dati im sva prava i slobode osim braka i usvajanja dece, a istovremeno strogo zabraniti svaku homoseksualnu propagandu, posebno prema deci. Budisti to nazivaju Prazninom.

Voitures et motos pour enfants

Verovatno je najmanje od svih drugih oblika nasilja. I to je sva ishrana. Hrana se namerno proizvodi da bude otrovna.

I jednostavno ponavljajte nekoliko minuta sugestiju: Lekari moraju da ustanovljavaju dijagnoze prema uputstvima farmaceuta i da prepisuju njihove lekove. Pasterizacija pretvara mleko u otrov.

  AWWA C200-97 PDF

Sweet Misery – A Poisoned World. Jedan primer otimanja deteta od majke i davanje perverznjacima na usvajanje.

Prepware 2010 activation code

Svi oni deluju po samo jednoj logici: Pre svega bi trebalo razdvojiti medicinu kao nauku o zdravlju od svakog interesa profita. Alkalizirajte ili umrite – Dr. Sve je to isplanirano od strane onih koji sve drugo planiraju: Jedan primer kako lekari rade. Korupcija u farmaceutskoj industriji. Obavezna literatura o vitaminima i zdravlju. Murphya i Barry Kolskya, “Why in the world are they spraying? Sada proizvode i bolesti. Planovi UN o smanjenju populacije. Sve to je u svojoj knjizi pod naslovom “Nuspojava: To se naziva transhumanizam.

Video prezentacija ispod je link za skidanje knjige – 4shared. Niko nije umro od samog virusa side.

Proteini i vitamini su molekularni procesi, a ne materijalni objekti.